Uzluksiz ta'limda ilmiy faoliyatni ommalashtirish, yoshlar orasida ilmiy tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun tashkil etilgan guruh.